not logged in


Idiome - A

Terug na Indeks

Iemand se aandele styg/daal by iemand anders.

- Iemand kry 'n gunstiger/slegter indruk van iemand anders.

Dit kom nie daarop aan nie.

- Dit maak nie saak nie.

Van A tot Z

- Van begin tot end

Iets staan iemand nie aan nie.

- Iemand hou nie van iets nie.

Iemand (in) sy/haar eer aantas.

- Iemand se naam kwaad doen.

Iets te veel aanvoor.

- Te veel onderneem

Iemand vir die aap hou.

- Iemand vir die gek hou.

Jy lyk 'n mooi aap (om iets te doen)

- Jy sal dit nooit kan regkry nie.

Iemand aapstert gee

- Iemand 'n pak slae gee

Jou klein aapstert!

- Jou klein bog!

Aanhouer wen.

- Deur aan te hou, bereik 'n mens jou doel.

As dit daarop aankom.

- As dit nodig mag wees.

Dit kom nie daarop aan nie.

- Dit maak nie saak nie.

Iemand nie aankyk nie.

- Nie aandag aan iemand gee nie / Iemand ignoreer

Af en aan.

- By tye

Agterbaks wees.

- Agter iemand se rug gaan.

Die agterhoede dek.

- Waak teen 'n aanval van agter.

'n Agtermekaar krel.

- 'n Staatmaker.

Agterstevoor suinig wees.

- Geld te bespaar op klein dingetjies en dan bestee aan onnodige dinge.

Hy hamer altyd op dieselfde aambeeld.

- Hy praat gedurig maar oor dieselfde onderwerp.

Sy aand- en mrepraatjies stem nie ooreen nie.

- Hy bly nie by wat hy s nie. Hy praat nie altyd eenders nie en verander sy sienswyse.

Die aap kom uit die mou.

- Nou is die geheim verklap, bekend.

Dit lyk of die aasvols hom beetgehad het.

- Sy klere is stukkend

Hy hou 'n agterdeur oop.

- Hy sorg dat daar 'n loskomkans is.

Hy is 'n man van twaalf ambagte en dertien ongelukke.

- Hy pak alles aan, maar maak van niks 'n sukses nie.

Armoede leer bene kou.

- Armoede maak jou vindingryk.

Armoede maak jou vindingryk.

- Hy lyk so minderwaardig, maar hy is talentvol.

Hy sit op die ashoop.

- Hy is baie moedeloos.

Wie A s, moet ook B s.

- wie met 'n ding begin het, moet daarmee aanhou.

Ek wil weet waar ek aan of af is

- ek wil weet wat my posisie is

Aangeklam wees

- (effens) dronk wees

Hoog by iemand aangeskrewe staan

- in iemand se guns wees

Aan iemand se adres gerig

- spesiaal bedoel vir 'n bepaalde persoon

Iets aandik

- oordryf

Van aangesig tot aangesig met iemand praat

- 'n persoonlike gesprek met iemand voer

Hoog in aansien wees

- Hooggeag wees

Iemand van aansien wees

- iemand wees wat ho agting in die gemeenskap geniet

Sonder aansien des persoons

- sonder om onderskeid te maak op grond van mense se stand, besittings, vermons of wat ook al

Aanstaltes maak

- voorbereidsels tref / met iets begin

Al dra 'n aap 'n goue ring, hy is en bly 'n lelike ding.

- Mooi klere alleen verander nie iemand se karakter nie.

Jou 'n aap skrik vir iets.

- geweldig daarvoor skrik.

'n Aap in die mou h.

- slinkse streke verberg.

Nes 'n aap op 'n stokkie sit.

- erg beteuterd lyk.

So min van iets weet as 'n aap van godsdiens.

- geen kennis hoegenaamd van iets h nie

Die aapstuipe kry.

- onbeheerbaar kwaad wees.

Hard met die aarde kennis maak.

- hard op die grond val

Die abc van iets.

- die elementre beginsels van iets.

Die achilleshiel van iemand.

- die kwesbare plek van iemand of die swak punt in sy karakter.

Adam s dis Eva en Eva s dis die slang.

- ges van iemand wat die skuld op 'n ander probeer pak.

Die aftog blaas.

- vinnig retireer nadat jy nie in jou doel kon slaag nie.

Aftrek kry.

- gewild wees.

Agteros kom ook in die kraal.

- al is 'n mens hoe stadig, kom jy ook maar waar jy wil wees.

Gods water oor Gods akker laat loop.

- dinge maar hul gang laat gaan sonder om iets van jou kant af te doen

Akkoord gaan met iets.

- met iets saamstem.

Die alfa en die omega.

- die begin en die einde.

Alkant selfkant.

- dis om 't ewe, dit maak geen verskil nie.

Op alles ja en amen s.

- bloot saamstem met ander sonder om ooit 'n eie mening uit te spreek.

Die appel val nie ver van die boom nie.

- die kind is soos die pa of ma.

Ek het 'n appeltjie met jou te skil / iemand onder vier o spreek

- ek wil 'n onaangename saak met jou bespreek

Net 'n appel en ei vir iets betaal.

- iets baie goedkoop verkry.

Arbeid adel.

- werk veredel 'n mens.

Ook 'n stuiwer in die armbus gooi / 'n noot in die psalm gehad

- ook 'n bydrae tot die gesprek probeer lewer deur 'n onbenullige opmerking te maak.

Een vrot appel steek al die ander aan.

- Een slegte mens oefen slegte invloed op baie ander uit.

Jy kan hom uit die as skop.

- Hy is 'n niksbeduidende persoon.

Waar die aas is, vergader die aasvols.

- Die hebsugtiges is altyd by waar iets te buit is.

Hy bewaar 'n appeltjie vir die dors.

- Hy bewaar dit vir die dag dat hy dit mag nodig kry.

'n Mens het niks aan daardie krel nie.

- daardie krel beteken nie veel nie.

Hy het twee aangesigte.

- Hy is vals, hy doen hom anders voor as wat hy werklik is.

Hy lyk afgerem

- hy lyk moeg en gedaan

Die laaste asem uitblaas.

- sterf

Moenie al die aanbrandsel uit die pot krap nie.

- Moenie al jou middele in een slag aanwend/waag nie.

Dis nog nie aand nie.

- Dinge kan nog skeefloop voordat die dag verby is.

Die ene aandag wees.

- Met groot belangstelling luister.

So bitter soos aalwyn.

- Galbitter

Iemand het aalwyn getap.

- Iemand is verbitterd. Iemand is in 'n slegte stemming

Aan iets kom.

- Iets in besit kry.

Daar is niks aan nie.

- Dit is maklik

Nie 'n A voor/van 'n B ken nie.

- Ongeletterd wees.

Op iets aanspraak maak.

- Beweer dat iets joune is.

Die bottel (goed) aanspreek.

- Baie alkoholiese drank drink.

Iemand aanstoot gee.

- Iemand beledig / Iemand te na kom

Jou iets aantrek.

- Jou oor iets kwel

In aanvraag wees.

- Gesog / Gewild wees.

Op jouself aangewys wees.

- Op eie vermons moet staatmaak.

Soos 'n aap in 'n porseleinkas / glaskas wees.

- Baie onhandig wees.

'n Regte aap wees.

- Baie verspot wees.

Iemand dink dat hy/sy 'n aap aan die stert beet het.

- Iemand dink hy/sy kan iemand alles wysmaak.

Te veel ape aan jou stert h.

- meer onderneem as wat jy kan behartig.

'n Aap wees.

- Dom wees

Aandskof ry.

- vir 'n meisie gaan kuier

Met iets aangedraf kom.

- ongevraagde inligting verskaf

Iets sit of dit aangegiet is.

- Iets pas perfek

Van aangesig tot aangesig

- In lewende lywe

Iets staar iemand in die (aan)gesig.

- Iets (onaangenaams) l iemand voor.

By iemand goed/hoog aangeskryf/aangeskrewe staan.

- In iemand se guns wees

rens aangewaai kom.

- Toevallig/Onverwags iewers opdaag.

Ten aanhore van.

- In die teenwoordigheid van.

(By iemand) om iets aanklop.

- Iets (by iemand) vra

Iemand skeef aankyk.

- Iemand met afkeer/twyfel aankyk.

Nie weet waar iemand sal aanland nie.

- Nie weet wat van iemand sal word nie.

By 'n meisie aanl.

- Na 'n meisie vry.

'n Goeie ding prys homself aan.

- Iets van goeie gehalte (of waarde) hoef nie geprys te word nie.

Waarvoor sien jy my aan?

- Hoe kan jy so iet van my verwag?

Ten aanskoue van...

- Voor die o van...

Die aapstuipe kry.

- Verskriklik kwaad wees.

Iemand die aapstuipe op die lyf jaag.

- Iemand erg laat skrik

Dit l nie in / Dit is nie in..
my aard nie.

- Dit is nie volgens my natuur nie.

Niks van di aard nie.

- Glad nie op hierdie manier nie.

Uit die aard van die saak.

- Dit spreek vanself

Dis 'n aardbewing/orkaan in 'n miershoop/mishoop

- Dis 'n groot gedoente oor niks.

Ter aarde bestel.

- Begrawe

Te goed vir hierdie aarde.

- Besonder goed.

Wat op dees aarde!

- uitroep van verbasing / verwondering / ontsteltenis

Verskroeide aarde

- Beleid van vernietiging in 'n oorlog van alles wat die vyand kan gebruik

Voel of jy in die aarde kan insink

- Baie skaam voel

Dit was 'n (hele) aardigheid

- Dit was iets besonders

Net vir die aardigheid

- Net vir die grap

Aardjie na sy/haar vaartjie

- Met dieselfde eienskappe as sy/haar vader.

As jy aas roer, stink dit.

- Moenie jou met onsmaaklike sake bemoei nie

Dit lyk of die aasvols iemand se kos afgeneem het.

- Iemand lyk verle

Iemand hou sy/haar lyf aasvol.

- Iemand kom net voor ete op 'n plek aan en vertrek onmiddelik daarna.

'n Regte aasvol wees.

- 'n Vraat wees

Dis 'n slegte aasvol wat bly sit as hy gevreet het.

- Ges as verskoning deur 'n gas wat onmiddellik na ete wil vertrek.

Iemand ken nie die abc nie.

- Iemand weet niks (nie).

Vir iemand die abc moet leer.

- 'n Onkundige persoon met eenvoudige sake moet help.

In Abraham se skoot grootword.

- As kind bederf word.

In Abraham se skoot wees.

- Gelukkig wees.

Iemand nie van Adam af ken

- Iemand glad nie ken nie.

Die ou Adam.

- Die mens se sondige natuur

Adam en Eva se skoene aantrek.

- Kaalvoet loop

Adamsgewaad

- Kaal

'n Adder aan die bors koester.

- Goed doen aan iemand wat dit met kwaad vergeld.

By die verkeerde adres wees.

- Nie by die regte persoon wees nie.

Iemand van advies dien.

- Iemand raad gee

Lieg soos 'n advokaat.

- Geslepe lieg

Praat soos 'n advokaat.

- Baie glad met die tong wees.

Goed af wees.

- Welgesteld wees.

Dit gaan op en af.

- Dit gaan beter en slegter

Af en toe.

- Nou en dan.

Afbreuk doen aan iemand/iets.

- Iemand/Iets benadeel

Iemand van iets afbring.

- Iemand ompraat

Meer afbyt as wat jy kan kou.

- Meer onderneem as wat jy kan uitvoer.

Op die afdraande wees.

- Agteruitgaan.

Op die afdraande wees met jou briek/rem los.

- Deur jou eie skuld jou ondergang tegemoetgaan.

'n Mooi affre.

- 'n Afkeurenswaardige gedoente.

'n Afgedankste loesing.

- 'n Kwaai pak slae.

'n Afgod (met voete) van klei.

- Iets waarop nie staatgemaak kan word nie.

Van iets 'n afgod maak.

- Te veel waarde aan iets heg.

Iemand afhaal.

- Iemand beledig.

Iemand afjak.

- Iemand kortaf antwoord.

Iemand afkam.

~ Idiome

- Iemand verkleineer.

Op iemand afklim.

- Iemand slegs.

Iets op iemand aflaai.

- Iets (bv onaangename werk) aan iemand anders opdra.

(By iemand) afpak.

- Jou hart lug/uitsort.

Met iemand afreken.

- Iemand straf.

Van iets afsien.

- Iets opgee (of laat vaar)

Iets afskop.

- Iets begin / Iets 'n aanvang laat neem (funksie, projek ens)

Iets aan iemand afsmeer.

- Op 'n oneerlike manier iets minderwaardigs verkoop.

Die afstand bewaar.

- Nie toenadering soek nie.

Iemand op 'n afstand hou.

- Iemand koel behandel.

'n Aftrek kry.

- Goed verkoop.

Jou aan iets afvee.

- Jou nie die minste aan iets steur nie.

Skitter deur jou afwesigheid.

- Die aandag trek deur afwesig te wees.

Iemand in ag neem.

- Iemand (se gevoel) respekteer.

Nie ag slaan op iets nie.

- Nie notisie neem van iets nie.

'n Nuuskierige agie.

- Ges van 'n baie nuuskierige persoon.

Nuuskierige agies hoort in die wolwehok

- ges vir iemand wat baie nuuskierig is.

Agter iets kom.

- Iets uitvind

Van agter beter lyk as van voor.

- Baie lelik wees.

Daar sit/skuil/steek iets agter.

- Iets word weggesteek.

Agter iets wees.

- Iets probeer kry.

Iets agteraf doen.

- Iets in die geheim doen

Agteraf mense.

- Onbeskaafde mense.

By 'n agterdeur inkruip.

- 'n (Bevoorregte) posisie deur benvloeding kry.

Vinniger by die agterdeur uitgaan as wat dit by die voordeur inkom.

- Spandabelrig leef sodat die uitgawe die inkomste oorskry.

Op die agtergrond bly.

- Nie aandag trek nie.

Jou agterkant op/vir iemand draai.

- Iemand uit die hoogte behandel.

Iets is agtermekaar.

- Iets is reg / in order.

Iets agtermekaar sit.

- Iets regmaak.

Iemand skop agterop.

- Iemand is baie vrolik/gelukkig.

Gou op jou agterpote staan / wees.

- Gou kwaad word

'n Agterryer wees.

- Vir iemand vernederende werkies doen.

By niemand agterstaan nie.

- Niemand se mindere wees nie.

Die agterstand inhaal.

- Onvoltooide werk klaarmaak.

'n Perd agterstevoor ry.

- 'n Saak verkeerd aanpak.

Agterstevoor te werk gaan.

- Verkeerd te werk gaan.

Iemand boer agteruit.

- Iemand gaan agteruit.

Iets moet agterwe bly.

- Iets moet nie gebeur nie / Iets word nie gedoen nie.

Iets agterwe laat.

- Nie oor iets praat nie

'n Air aanneem.

- 'n Aanstellerige houding aanneem.

Laat jy jou met akkers in, word jy van/deur varke gevreet.

- Dit doen iemand kwaad om met ongewenste persone maats te wees.

Elkeen op sy eie akker.

- Elkeen op sy pos / Elkeen moet hom met sy eie sake bemoei.

Nie omgee oor watter akkers die water loop nie.

- Jou nie aan die gevolge van 'n daad steur nie.

Akkoord!

- Ooreengekom!

'n Aksie met/teen iemand h.

- Moeilikheid met iemand h.

'n Aksie instel.

- 'n Hofsaak aan die gang sit.

Alarm maak.

- Mense waarsku oor iets.

'n Vals alarm.

- 'n Opskudding waarvoor daar nie rede is nie.

Van alfa tot omega.

- Van die begin tot die einde.

Nie alleen wees nie.

- Dronk wees.

Allemansgoed is niemandsgoed.

- Goed wat nie onder een persoon se sorg is nie, word verwaarloos.

Allemansvriend is niemandsvriend.

- Iemand wat almal se guns wil wen, word dikwels verag.

Elkeen is homself die allernaaste.

- Eiebelang weeg die swaarste.

Bo alles

- Belangriker as alles

Met dit alles.

- Desnieteenstaande.

Voor alles

- Die allerbelangrikste saak.

Alles vir iemand wees.

- Die mens wees wat vir iemand die meeste beteken.

Alles wel

- Alles in orde.

Almanakke druk

- Onwaarhede vertel.

Lieg soos 'n almanak.

- Baie lieg

Uit die almanak wegloop.

- Spoorloos verdwyn.

Die nou nie almaskie/almiskie nie.

- Dis heeltemal seker

So bitter soos als.

- Galbitter

Jou pen in (gal en) alsem doop.

- Bitter oor 'n saak skryf.

Wie die altaar bedien, moet van die altaar lewe.

- Elkeen behoort uit sy beroep 'n bestaan te kan maak.

Altare vir iets/iemand bou.

- 'n Saak/Persoon hoog aanslaan.

Voor die altaar.

- By die huweliksbevestiging.

Dis nie altemit nie.

- Dis heeltemal seker.

Amper, maar nog nie stamper nie. / Amper is op die blok se stamper.

- byna, maar nog nie heeltemal nie.

Sy is 'n Amasone.

- Sy is 'n strydlustige vrou.

Iemand kan nie amen s nie.

- Iemand praat te lank

Amen s op iets.

- Saamstem met iets.

So seker as amen in die kerk.

- Baie seker.

Ja en amen speel.

- Iemand na die mond praat.

Amok maak.

- Woes en wreed te kere gaan.

Amper is honderd myl van Amsterdam.

- Al het 'n mens iets byna bereik, is dit nog nie heeltemal nie.

Dit was so amper amper.

- Byna het dit gebeur

Jy is weer 'n ander een.

- Jy doen snaakse dinge.

Die een die ander

- Mekaar

Heeltemal iets anders.

- Iets heeltemal verskillend

Dit kan nie anders nie.

- Daar is niks aan te doen nie.

Dis nooit anders nie.

- Dis soos dit werklik is.

Die angel sit agter in die by.

- Die moeilikheid kom dikwels aan die end van gebeure.

Voor anker l.

- Geanker wees.

Antjie Somers

- Iemand om kinders mee bang te maak.

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites