not logged in


Idiome - B

Terug na Indeks

Dit sit my in die bed.

- Dit begryp ek nie.

Hy het die saak ter berde gebring

- Hy het die saak opgehaal

Bloed kruip waar dit nie kan loop nie.

- Jy doen vir jou familie die meeste.

Jy kan dit vir die bobbejane vertel.

- Ek glo dit nie

Dis bobbejaanhartseer.

- Dis geveinsde hartseer

Die boog kan nie altyd gespan bly nie.

- 'n Mens kan nie net werk nie; hy moet rus ook.

Die bordjies is verhang.

- Die toestand is verander.

In die land van die blindes is eenoog koning

- onder 'n groep mense wat niks van iets weet nie, blink die een mens uit wat wel so 'n bietjie kennis daarvan het.

Hy is in die bol gepik / met die maan gepla / van lotjie getik / het 'n klap van die windmeul weg / het nie al sy varkies op hok nie

- hy is nie by sy volle verstand nie

Buig die boompie solank hy jonk is

- vorm die kind se karakter solank hy nog klein is

Iemand om die bos lei

- iemand uitoorl / bedrieg

Hy het in die botter geval

- hy het dit baie gelukkig getref

Hulle het dit nie breed nie

- hulle het nie baie geld nie

Anderman se boeke (briewe) is duister om te lees

- 'n mens verstaan moeilik 'n ander se sake

Moenie nou probeer mooi broodjies bak nie

- moenie nou op vleierige manier guns probeer win nie

Op sy baadjie kry / streepsuiker kry / riemspring

- die onderspit delf / 'n pak slae kry

'n Baan of bohaai opskop

- 'n lawaai maak

Iemand van bakboord na stuurboord stuur / van Pontius na Pilatus stuur / van die kassie na die muur stuur

- iemand rond en bont stuur sonder dat hy werklik geholpe kom of iets kan uitrig.

Jy slaan die bal ver mis

- jy vergis jou heeltemal

Julle moet hom bandvat

- julle moet streng optree

Beenaf wees (op 'n meisie)

- verlief op iemand

Jy lyk baie bek-af / jou ore hang

- jy lyk baie moedeloos, min lus vir die lewe

Dit spreek boekdele

- dis 'n sprekende bewys.

Ek laat my nie met 'n blaas ertjies op loop ja nie / ek skrik nie vir 'n koue pampoen nie

- ek word nie so maklik bang nie

Hy steek vir almal blad

- hy groet almal met die hand

'n Saak blou-blou laat (laat links l)

- 'n saak (wat eintlik moet aangeroer word) nie bespreek nie (of dit nie afhandel nie).

Dit is botter by die vis

- kontant betaal

Balsem in die wonde giet

- troos bring

Sy boeke is deurmekaar

- Hy is in die moeilikheid

Sy is 'n bloukous

- Sy is 'n geleerde vrou

Dis botter aan die galg smeer

- Dis vergeefse moeite

Hy het my 'n bril op die neus gesit

- Hy het my bedrieg

Hy pak die bul by die horings

- Hy tree moedig op / Hy gebruik die geleentheid

Hy merk nie die balk in sy eie oog nie

- Hy sien nie sy eie foute raak nie

Belofte maak skuld

- As jy iets beloof, moet jy jou belofte hou

Nuwe besems vee skoon

- As jy 'n nuwe betrekking aanvaar, werk jy baie fluks.

Voor Bal die knie buig

- afvallig word; die ware leer versaak.

Baantjies vir boeties

- betrekkings vir vriende en bloedverwante.

Eers baas, dan Klaas

- eers die meerdere, dan die mindere.

Vir elke bagatel (aan die huil gaan)

- vir elke kleinigheid

Bak en brou

- knoei.

Gou by die bak, lui by die vak

- gou om te eet, maar stadig om te werk.

Iemand 'n poets bak

- iets grappigs doen ten koste van iemand.

Balke saag

- snork.

Wie sal die kat die bel aanbind?

- wie sal hierdie gevaarlike werk durf doen?

'n Goeie begrip het 'n halwe woord nodig

- as iemand gou verstaan wat jy wil s, hoef jy nie so volledig te verduidelik nie.

Die beste beentjie voorsit

- jou bes doen sodat jy 'n goeie indruk kan maak.

Ou bene maak

- oud word.

'n Berg van 'n molshoop maak / van 'n muggie 'n olifant maak

- iets groots maak van 'n nietigheid.

Die berg het 'n muis gebaar

- dit waarna iemand so gretig uitgesien het, het toe op niks uitgeloop nie.

Iemand goue berge beloof

- mooi beloftes maak.

'n Saak bewimpel

- nie met die volle waarheid voor die dag kom nie, onaangenaamhede in verband met 'n saak probeer toesmeer.

'n Nuwe blaadjie omslaan

- opnuut begin met die voorneme om beter te doen.

Sonder om te blik of te bloos

- onbeskaamd.

Dis laaste sien van die blikkantien

- jy sal hom nooit weer sien nie.

Blind vir iemand se foute wees

- onwillig wees om iemand se tekortkominge raak te sien.

Sy bloed kook

- hy is baie kwaad.

Bloed uit 'n klip tap

- iets onmoontliks probeer doen.

'n Bloutjie loop

- teleurgestel word in jou verwagtings.

My blus is uit

- ek is baie moeg, uitgeput.

Die bobbejaan agter die bult gaan haal

- 'n moeilikheid tegemoet loop; jou vreeslik kwel oor iets wat nog glad nie eens gebeur het nie.

Dis 'n geslote boek

- dis 'n geheim.

Moenie die boer die kuns afvra nie

- moenie te veel uitvra omtrent iets as iemand nie die geheim wil verklap nie.

'n Ou bok hou van jong blare

- ou mans hou van jong meisies.

Bokveld toe gaan / lepel in die dak steek

- Sterf

Dit gaan so tussen die boom en die bas

- dit gaan so-so.

Ho bome vang die meeste wind

- mense in belangrike posisies word die meeste gekritiseer.

Boontjie kry sy loontjie

- 'n skelm spring sy straf nie vry nie.

Iemand 'n brander stuur

- iemand 'n kwaai brief stuur.

'n Broertjie dood aan iets h

- iets haat.

Dit gaan maar broekskeur

- dit gaan maar swaar.

Jy sal dit nie kan bybring nie.

- jy sal dit nie kan bekostig nie.

Bitter in die mond maak die hart gesond

- onaangename dinge is dikwels goed vir die ontwikkeling van die karakter

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites