not logged in


Idiome - D

Terug na Indeks

Hy weet waar Dawid die wortels gegrawe het.

- hy weet alles daaromtrent.

Die dood is in die pot.

- Daar is maar min om te eet. Die vrolikheid is weg.

Dis 'n doring in die oog.

- Dis lelik en hinderlik as jy dit sien.

Dis 'n doring in die vlees / dit steek my dwars in die krop

- Dis 'n las

Hy raak die draad kwyt.

- Hy weet nie hoe om met die gesprek voor te gaan nie.

Hy kom in 'n nou draai.

- Hy kom in die moeilikheid

Hy is vol draadwerk.

- Hy is vol nukke en grille

Hy sterf duisend dode.

- Hy is so bang dat hy kan doodgaan.

Die skelm op heter daad betrap

- op die skelm afkom terwyl die misdaad gepleeg word.

Iemand opdreun tot by oom Daantjie in die kalwerhok

- iemand 'n behoorlike skrobbering gee of hom selfs letterlik terdeŽ te lyf gaan.

Daar sal dadels van kom

- daar sal niks van kom nie.

Met dapper en stapper.

- te voet.

Skoonheid vergaan, maar deug bly staan

- deug alleen is onverganklik.

'n Deurtrapte skelm

- 'n groot deugniet, 'n geslepe boosdoener.

Die doel heilig die middele

- gesÍ wanneer 'n mens dink dat jy alle middele kan aanwend, selfs slegtes, solank jou oogmerk goed is.

Dit wil gedoen wees.

- dit sal moeilik wees om hierdie prestasie te ewenaar.

Donkerwerk is konkelwerk

- 'n mens knoei wanneer jy in die donker werk.

Die een se dood is die ander se brood

- die een word bevoordeel uit die skade wat 'n ander een ly.

Net een dood skuldig wees.

- niks ergers as die slegste kan 'n mens tref nie.

Van die dood in die wÍreld gekom het, is 'n mens nie seker van jou lewe nie.

- 'n mens kan nooit seker wees wat in die toekoms sal gebeur nie.

Liewer dood as uit die mode

- gesÍ waar iemand tot elke prys die mode volg.

Die doodskleed het geen sakke nie.

- 'n mens kan niks wat jy besit na die hiernamaals saamneem nie.

Kyk so 'n doring!

- skertsend gesÍ van iemand wat presteer het.

Op die draad sit / Hy is 'n draadsitter

- nie kant kies nie.

Die draak steek

- die gek skeer.

Nog nie droog agter die ore nie / sommer nog 'n kuiken / snuiter

- nog 'n blote kind.

Iets dubbel en dwars verdien

- iets in hoŽ mate verdien.

Geen bloue duit besit nie

- absoluut niks besit nie.

Dun gesaai wees

- skaars wees.

Die druiwe is suur

- gesÍ wanneer iemand minagtend of verkleinerend van iets praat wat hy eintlik graag wil hÍ, maar nie kan kry nie.

Vir iemand duim vashou

- baie graag wil hÍ dat iemand sukses moet behaal.

So bang wees soos die duiwel vir 'n slypsteen

- baie bang wees.

Gee die duiwel wat hom toekom

- al hou jy nie van iemand of van sy dade nie, moet 'n mens erkenning gee aan die goeie wat hy wel ook doen.

Stille waters diepe grond, onder draai die duiwel rond.

- gesÍ van 'n skynbaar ingetoŽ mens wat heimlik allerhande stoutighede aanvang.

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites