not logged in


Idiome - G

Terug na Indeks

Dit lyk of hy van die galg gewaai is.

- Hy lyk maer en bleek.

Hy hink op twee gedagtes.

- Hy weet nie wat om te besluit nie.

Hy het die geelbaadjie aan.

- Hy is jaloers

Dit staan my voor die gees.

- Ek onthou dit

Hy maak of hy geld in die bank het.

- Hy hou hom ryk.

Hy is ook hier in die gelid.

- Hy is ook hier in die geselskap.

Veel geskreeu en weinig wol.

- Daar is 'n groot lawaai oor 'n kleinigheid.

Daar is 'n geurtjie aan.

- Nie alles is daar reg nie.

Gierigheid is die wortel van alle kwaad.

- Geld en hebsug is die oorsaak van alle moeilikheid.

Hy laat nie gras daaroor groei nie.

- Hy skenk dadelik aandag aan die saak.

Hul maak die dier van die gras af.

- Hul maak die dier dood

Hy wou deur die grond sink.

- Hy was baie skaam.

Eers grootmens en dan langore.

- Kinders moet wag, want volwassenes kom eerste.

Gal afgaan

- skerp veroordelend praat of skryf.

Met iemand se gal werk

- iemand kwaai bestraf.

Jou pen in gal doop

- uiters bitsig skryf.

Iemand 'n gat in die kop praat

- iemand ompraat om iets te doen

Alte goed is buurmansgek

- as 'n mens te goed is, word jy deur ander mense misbruik.

Die gelag betaal

- alleen die straf dra nadat ander saam met jou oortree het.

Geld wat stom is, maak reg wat krom is

- 'n mens kan baie met geld doen.

Genadebrood eet

- van liefdadigheid lewe, soos wanneer 'n mens te oud is om nog te werk.

Die gewoonte maak die gewente

- gewoonte raak tweede natuur.

Mense wat in glashuise woon, moenie met klippe gooi nie

- 'n mens moet nie ander se foute kritiseer as jy self ook sulke gebreke het nie.

Goedkoop is duurkoop

- goedkoop artikels se gehalte is gewoonlik so swak dat jy gou weer nuwes sal moet aanskaf en gevolglik meer sal moet betaal.

Alle grappies op 'n stokkie

- laat ons nou ernstig raak ná die geskerts.

Van die gras af maak

- doodmaak.

Nie gras onder jou voete laat groei nie

- nie talm nie, maar 'n taak dadelik aanpak.

Daar is 'n adder / slang in die gras

- daar is onraad, daar skuil iets agter.

'n Graswewenaar

- 'n man van wie die vrou tydelik weg is.

Dis vir my Grieks

- ek het daar geen benul van nie, ek verstaan dit glad nie.

Hy staan met sy een voet in die graf

- Hy is naby aan dood

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites