not logged in


Idiome - H

Terug na Indeks

Elke haan is koning op sy eie mishoop.

- Elkeen is baas op sy eie gebied.

Baie honde is 'n haas se dood.

- Teen 'n oormag kan jy nie staande bly nie.

Hy sleep dit met die hare daarby in.

- Hy haal dit op terwyl dit eintlik nie by die argument tuishoort nie.

Hy spring van die hak op die tak.

- Hy gaan skielik oor van die een onderwerp na die ander.

Hy lewe van die hand in die tand.

- Hy gee uit wat hy verdien. Hy lewe in armoede.

So min soos jy met jou hand aan die hemel kan vat.

- Dis onmoontlik.

Steek jou hand in eie boesem.

- Ondersoek jouself.

As die een hand die ander was, word albei skoon.

- As jy 'n ander help, bevoordeel dit jou ook.

Hy dra nie sy hart op sy mou nie.

- Hy wys nie maklik hoe hy oor 'n saak dink nie.

Die heler is so goed as die steler.

- As jy medepligtig is en gesteelde goed aanneem, is jy net so skuldig soos die een wat gesteel het.

As die hemel val, is ons almal dood.

- Gebruik teenoor iemand wat altyd groot besware sien.

Die hemp is nader as die rok.

- Sorg eers vir jou eie gesin en familielede; daarna kom die ander.

Jy kry die hond in die pot.

- Jy kom na die ete rens aan.

Honde wat blaf byt nie.

- Hulle wat net dreig, gaan nie oor tot dade nie.

Daardeur hoop hy vurige kole op jou hoof.

- Daardeur vergeld hy kwaad met goed.

Hy sal die horrelpyp dans.

- Hy sal 'n loesing kry.

'n hemelbesem

- 'n baie lang persoon

Jou op die haai vlakte bevind

- jou op die kaal en verlate vlakte bevind waar daar geen skuiling is nie.

Geen haan sal daarna kraai nie

- niemand sal ooit iets daaroor rep nie.

Net 'n hanetreetjie

- slegs 'n kort afstand.

Moenie jou kom haantjie hou by my nie

- moenie so astrant wees in my teenwoordigheid nie.

Geen lui haar op jou kop h nie

- fluks wees.

Hare kloof

- beuselagtige onderskeidings maak.

Hoe meer haas, hoe minder spoed

- hoe haastiger jy is, hoe minder kry jy iets uitgerig.

Vir jou probleme op die hals haal

- self die oorsaak van jou probleme wees.

Met hals en mag

- met alle krag en geweld.

Dis nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie

- dis nie om die doel wat voorgegee word nie, maar met 'n bybedoeling

Iemand iets hand en mond belowe

- iemand iets met groot erns belowe.

Met hand en tand beveg

- met alle mag beveg.

Die hand diep in die sak steek

- baie betaal; baie geld gee vir 'n saak.

My hande is afgekap

- ek is magteloos.

Iemand onder hande neem

- iemand berispe.

Ek is so oud soos my hande, maar nie soos my tande nie

- skertsend ges wanneer iemand nuuskierig vra hoe oud jy is, maar jy die vraag wil ontwyk.

Sy hande staan vir niks verkeerd nie

- hy is so vaardig met sy hande dat hy alle soorte handewerk kan doen.

Handgemeen raak

- slaags raak, baklei.

nie handvol nie, maar landvol

- daar is baie om van te kies.

Waar die hart van vol is, loop die mond van oor

- 'n mens is geneig om baie te praat oor di dinge waaraan jy baie dink.

Jou hart aan iets ophaal

- jou daarin verlustig.

Sy hart sak in sy skoene

- sy moed begeef hom heeltemal.

Van jou hart 'n moordkuil maak

- nie in woorde s wat in jou gemoed omgaan nie.

Elke hart het sy smart

- elke mens het sy eie sorge en hartseer.

Heelhuids/Goed van iets afkom

- ongedeerd van iets afkom.

Net vir 'n heen-en-weertjie na die bure gaan

- die bure net vir 'n kort kuiertjie besoek.

Sag heengegaan

- vredig gesterf.

Die hef in die hande h

- baas wees, die mag h.

Met die helm gebore wees

- gebore wees met die (veronderstelde) gawe om vooruit te sien wat in die toekoms gaan gebeur.

Hemel en aarde beweeg

- alles in die werk stel, alles in 'n mens se vermo doen (om jou doel te bereik).

Uit die blou hemel

- onverwags.

In die sewende hemel wees

- baie gelukkig wees.

Herwaarts en derwaarts

- hiernatoe en daarnatoe.

Iemand heuning om die mond smeer

- iemand vlei.

Almal hiet en gebied

- almal links en regs beveel.

Jou hoed vir iemand afhaal

- iemand bewonder.

Jy kan jou hoed agterna gooi dat...

- jy kan baie bly wees dat...

As jy 'n hond wil slaan, kry jy maklik 'n stok

- as jy iemand wil benadeel, kan jy maklik 'n kamtige rede vind om dit te doen.

Agter elke hond aan blaf

- ander napraat sonder om 'n eie mening te h.

Hond se gedagtes kry

- agterdogtig raak.

'n Hond uit 'n bos gesels

- vreeslik lekker gesels.

Ek kon nie hond haar-af maak nie

- ek kon niks uitgerig kry met die taak wat ek wou of moes verrig nie.

Oor die hond se stert (of rug) wees

- oor die ergste of die moeilikste wees.

Eie honde byt die seerste

- jou eie mense kan jou die meeste leed besorg.

'n Hondelewe lei

- 'n ellendige bestaan voer.

Kommandeer jou honde en blaf self

- doen self wat jy voorstel en moenie van ander verwag om dit vir jou te doen nie.

Honger is die beste kok

- as 'n mens honger is, smaak alle kosse vir jou lekker.

Soveel hoofde, soveel sinne

- soveel mense, soveel menings.

Te veel hooi op jou vurk neem

- meer onderneem as wat jy kan uitrig.

Hot en haar

- rond en bont.

Dit hotagter kry

- swaar kry.

Uit goeie hout gesny wees

- van goeie afkoms of karakter wees.

As dit met die groen hout gebeur, wat sal dan met die dro geskied?

- As so iets met gerekende mense kan gebeur, wat dan van diegene wat nie so vernaam is nie?

Die huis (of plek) op horings neem

- erg te kere gaan in die huis (of plek).

Elke huis het sy kruis

- elke huis het sy sorge en probleme.

Jy sal daarmee nie hond haar-af maak nie.

- jy sal daarmee niks uitvoer nie

Ons moet by Jerusalem begin

- ons moet by ons eie begin

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites