not logged in


Idiome - I

Terug na Indeks

Hy is 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.

- Hy is 'n eerlike mens.

Jou iets inbeeld

- jou 'n voorstelling van iets maak (byvoorbeeld: jou inbeeld hoe dit sal voel om 'n minister te wees).

Iemand inklim

- iemand kwaai aanspreek.

Indaba hou

- onderling beraadslaag.

Dit vorm skering en inslag van iets

- dit is alles, dis die allerbelangrlkste in die saak.

Iemand invra

- ondersoekende vrae aan iemand stel

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites