not logged in


Idiome - L

Terug na Indeks

Ledigheid is die duiwel se oorkussing.

- As jy niks het om te doen nie, doen jy maklik die verkeerde dinge.

Sy argument het nie veel om die lyf nie.

- Daar steek nie veel in sy argumente nie.

Hy het die regte lyf daarvoor.

- Hy is net die man om dit te doen.

Hy kan sy lyf vetsmeer.

- Hy gaan slae kry.

Dit lyk of hy 'n laaistok ingesluk het

- hy is baie styf en ongesellig

Dit is so lank as wat die breed is

- dit is om't ewe

Die lakens uitdeel

- die baas speel.

'n Lansie vir iemand breek

- 'n gunsie of 'n goeie woordjie vir iemand doen.

Groot lantern, weinig lig

- gesÍ as iemand in jou lig staan.

'n Laatperskegesig

- 'n suur en onvriendelike gesig.

Hy lag of hy betaal word

- hy lag baie lekker.

Ek lag my 'n boggel / ertjie / papie / ek lag my siek / ek lag my dood / ek lag my slap

- ek lag vreeslik.

Land en sand aanmekaar praat

- sonder ophou oor allerhande dinge praat.

Ou kalant, lank in die land

- gesÍ van 'n vernuftige mens met baie ervaring; ook gesÍ van iemand wat slu en listig is.

Hoe later hoe kwater

- hoe later dit word, hoe erger gaan dit.

So reg in die leeu se bek

- so reg in die moeilikheid.

Die leeueaandeel kry

- die grootste, die belangrikste gedeelte ontvang.

Hulle is legio

- daar is 'n baie groot menigte van hulle.

Lekker is net 'n vinger lank

- plesier is maar kort van duur.

Die lendene omgord

- klaarmaak vir die stryd of werk.

Al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal hom wel

- 'n leuen word altyd ontdek.

Lieg en bedrieg

- baie oneerlik wees.

Die lier aan die wilger(boom) hang

- ophou met dig (ophou met musiek maak).

In ligte laaie

- in volle vlam.

Laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie

- doen iets goeds sonder om dit vir almal te vertel.

Iemand met twee linkerhande

- iemand wat baie onhandig is.

Nie links wees nie en iets doen

- die taak dadelik aanpak.

Dis op almal se lippe

- almal praat daarvan.

Iemand die loef afsteek

- iemand oortref of sy plan verydel.

Lont ruik

- agterdogtig raak.

Jou lyf wegsteek

- skelm wees en nie jou deel doen wanneer daar gewerk moet word nie.

In lewende lywe

- in eie persoon.

Terug na Indeks
South Africa's Top Sites