not logged in

Berou Aanhalings

<< Terug na Onderwerp Lys


Een mens se berou is 'n ander se herinnering.

~ Ogden Nash

Berou dryf swakkes tot wanhoop en maak heiliges van die sterkes.

~ Marie von Ebner-Eschenbach

Wat is berou? 'n Groot droefheid omdat ons is wat ons is.

~ Marie von Ebner-Eschenbach

Die misbruik van grootheid is wanner dit berou afskei van mag.

~ William Shakespeare

- Julius Caesar


Verdik my bloed;
Verstop elke weg en toegang tot berou,
Dat geen weekhartige stem van die natuur
My felle doelwit skok, geen vrede wil
En daad sal skei!

~ William Shakespeare

- Macbeth, vertaling deur Eitemal


Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?
Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie?

~ William Shakespeare

- Hamlet, vertaling deur Eitemal


Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede.

~ Arthur Schopenhauer

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sę nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste.

~ Friedrich Wilhelm Nietzsche

Die ondeug laat soos 'n sweer in die vleis berou in die siel agter, wat hom altyd laat oopskeur en bloei. Want die rede wis die ander droefhede en smarte uit, maar dit wek dié van berou steeds weer op.

~ Michel de Montaigne

Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou.

~ Charles Dickens

- Oliver Twist


Berou is impotent; dit sal sy foute herhaal. Belydenis alleen is die werklike krag; dit bring 'n einde aan alles.

~ Honoré de Balzac

Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop.

~ R. Dilkwyn

Die wroeging is die fout wat straf.

~ Rene Sully-Prudhomme

Vaarwel berou: alles goed is vir my verlore;
Boosheid, wees jy my metgesel.

~ John Milton

- Paradise Lost


Berou slaap wanneer dit voorspoedig gaan, maar ontwaak tydens teenspoed.

~ Jean-Jacques Rousseau

- Belydenisse


Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lę nie.

~ Francois-René de Chatneaubriand

Die einde van die toorn is die begin van die berou.

~ Friedrich von Bodenstedt

Die berou is 'n tweede onskuld.

~ L.G.A. de Bonald

Berou is die onskuld van die gevallenes.

~ Heinrich von Kleist

Berou vernietig skuld.

~ Spreekwoorde

- Nederlandse spreekwoord

'n Berouvolle skulderkentenis kom baie na aan onskuld.

~ Spreekwoorde

- Duitse spreekwoord


<< Terug na Onderwerp Lys

South Africa's Top Sites