not logged in

Demokrasie Aanhalings

<< Terug na Onderwerp Lys


Ek weier om vergaderings te lei waarop snotkop prefekte en werkers met standerd 6 nou skielik 'n sÍ het.

~ Unknown

- anonieme skoolhoof aan die Afrikaanse digter Antjie Krog

...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie.

~ Abraham Lincoln

- tydens 'n toespraak by die Gettysburgse Nasionale Begraafplaas, 19 November 1863

Die welstand van die volk is die opperste wet.

~ Marcus Tullius Cicero

Niemand gee voor dat demokrasie perfek is of alles in pag het nie. Daar is inderdaad gesÍ dat demokrasie die ergste vorm van regering is buiten al die ander regeringsvorms wat van tyd tot tyd beproef is.

~ Winston Churchill

- 11 November 1947

Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees.

~ Thomas Jefferson

- Writings

Wanneer 'n regering sy druk laat skiet, begin ons griewe en al die oorblywende onregte ondraaglik word.

~ Alexis de Tocqueville

Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is.

~ Aristotle

- Politiek

Die demokrasie het gegroei uit die mens se veronderstelling dat as hulle in sekere opsigte gelykwaardig is, dan is hulle volkome gelykwaardig.

~ Aristotle

- Politiek

Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd.

~ Eugene V. Debs

Alle diere is gelyk, maar sommige diere is meer gelyk as ander.

~ George Orwell

- Animal Farm

Demokrasie. Die aanbidding van jakkalse deur domore.

~ H.L. Mencken

Demokrasie is die kuns en wetenskap om die sirkus te beheer vanuit die aaphok.

~ H.L. Mencken

Demokrasie gaan oor in despotisme.

~ Plato

- Die Republiek

Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...DŪt en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer.

~ Plato

- Die Republiek

Die demokraat is 'n jong konserwatief; die konserwatief is 'n ou demokraat. Die aristokraat is die demokraat wat al saad geskiet het.

~ Ralph Waldo Emerson

- Representative Man

Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs.

~ Ralph Waldo Emerson

- Journals

As een mens jou demokrasie aanbied en 'n ander 'n sak graan, in watter stadium van hongersnood sal jy die graan bo die stem verkies?

~ Bertrand Russell

- Silhouettes in Satire

In elke goed geregeerde staat is rykdom 'n heilige saak; in demokrasieŽ is dit die enigste heilige saak.

~ Anatole France

- Penguin Island

Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering.

~ Benjamin Disraeli

- Tancred

Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik.

~ Reinhold Niebuhr

- The Children of Light and the Children of Darkness

Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken.

~ G.K. Chesterton

- The New York Times, 1 Feb 1931

Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geÔsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lÍ dit die demokrasie met die helfte aan bande.

~ G.K. Chesterton

- What's Wrong with the World?

Die demokrasie gee elke mens die reg om sy eie onderdrukker te wees.

~ Harry Emerson Fosdick

- Biglow Papers

Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek.

~ Harry Emerson Fosdick

- Essays

Daar is 'n baie eenvoudige maatstaf waarmee die demokratiese instellings van die nasie gemeet kan word. Jy vra net: "Waar is jou opposisie? In die parlement of in die tronk?"

~ Golda Meir

Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding.

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

...die redelike demokrasie is 'n hoŽ en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie.

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

So noodsaaklik soos die bloedsomloop vir die liggaam is, so noodsaaklik is die sirkulasie van gedagtes vir 'n volk. Die sirkulasie van gedagtes; dis die vrye uitspreek van eie mening en die aandagtige luister na die mening van ander, sodat 'n wisselwerking ontstaan...

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

Die vrye meningswisseling is die lug waarsonder ons nie kan lewe nie...

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

Die een Verskriklike wat ons moet vrees, is die stilte wat oor die wÍreld sal neersak wanneer daar nie meer binne die volke gepraat sal word nie, gestry, geredeneer nie; en die volke self teenoor mekaar nors en stil en sonder gesprek soos groot roofdiere sal lÍ.

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

Die demokrasie is redeliker en mensliker. Hy aanvaar die domheid as een van ons grondtrekke, en hy het sy swaar soort geduld daarmee. Hy beweeg dus traer, maar met 'n minimum aan geweld; en hy kan dit bekostig om oor die traes te glimlag.

~ N.P. van Wyk Louw

- Liberale nasionalisme, 1958

Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het...

~ N.P. van Wyk Louw

- Weegskaal, 1982

'n Leier wat veral in krisistye maar net daar is om agterna te loop, is geen leier nie. Hy is eerder 'n gevaar. Ek glo in werklike leierskap maar "leierskap in rade", dit wil sÍ in lewende kontak met sy volk.

~ D.F. Malan

- Afrikaner-volkseenheid en my ervarings op die pad daarheen, 1959

Stem vir die man wat die minste belowe; hy sal die minste teleurstel.

~ Bernard Baruch

Die toepassing van demokratiese beginsels is beperk. 'n Mens kan aan al die passasiers vra in watter treinwa hulle wil ry, maar dit is onmoontlik om hulle mening te vra of dit verkieslik is om die remme aan te slaan wanneer die trein op volle vaart op pad is om 'n ongeluk te maak.

~ Leon Trotsky

- History of the Russian Revolution I

Die partystelsel is uitgedien. Die demokratiese stelsel is verby. Meer as die helfte van die volke het dit reeds afgeskaf, en die ander is druk besig om dit te doen. In Suid-Afrika moet dit ook gebeur.

~ J.B.M. Hertzog

- Tydens die opkoms van Nasionaal-sosialisme, Zastron, 8 September 1934

Dis nie die stemme wat demokrasie maak nie, dis die stemtelling.

~ Tom Stoppard

- Jumpers

Demokrasie is goed: ek sÍ dit omdat ander regeringstelsels slegter is.

~ Jawaharlal Nehru

- 1961

Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie.

~ Honorť de Balzac

As daar 'n massa van gode was, sou hulle demokrasie as regeringsvorm gekies het. So 'n perfekte regeringsvorm is nie vir die mens nie.

~ Jean-Jacques Rousseau

- Die Sosiale Kontrak

Italie het dertig jaar lank onder die Borgias oorlog, terreur, moord en bloedvergieting gehad, maar mense opgelewer soos Michelangelo en Leonardi da Vinci, en die Renaissance. In Switserland was daar 500jaar lank broederliefde, demokrasie en vrede. Maar wat het hieruit gekom? Die koekoekhorlosie.

~ Orson Welles

- in The Third Man (eie toevoeging tot Graham Greene se draaiboek)

Ons bevind dat in die veld van openbare opvoeding die leer van "afsonderlik maar gelyk" geen plek het nie. Afsonderlike onderwysfasiliteite is inherent ongelyk.

~ Earl Warren

Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word.

~ Joseph Chamberlain

- verwysende na Paul Kruger oor die Uitlander-kwessie in Transvaal voor die uitbreek van de Tweede Anglo-Boereoorlog.

Die ideale demokrasie is verligte despotisme, maar dit lewer twee onoorkomelike probleme op: om 'n verligte despoot te vind en hom dan verlig te hou.

~ Paul Sauer

- In 'n radio-onderhoud waarin hy sy pa aanhaal

Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor.

~ Alan Coren

- Londense Daily Mail, 22 Aug 1975

Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly.

~ Clement Attlee

- Anatomy of Britain

'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water.

~ Fischer Ames

- The Free State

Diť is nie die era van die pamfletskrywers nie. Dit is die era van die ingenieur. Die gaping van die vonkprop is belangriker as die pen. Demokrasie sal nie gered word deur mense wat goed kan praat, kragtig kan debatteer of knap kan aanhaal nie.

~ Lancelot Hogben

- Science for the Citizen

'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wÍreld op 'n slag genoeg is.

~ Alistair Cooke

- America

Die demokrasie is maklik vatbaar vir oorlog en oorlog vernietig die demokrasie.

~ William H. Seward

- Eulogy on John Quincy Adams

Humor is 'n smaakmiddel van die demokrasie.

~ Marnix Gijsen

- Het paard Ugo, 1966

As die demokrasie reg moet funksioneer, moet dit aanvaar dat daar 'n mate van bekwaamheid en gesonde verstand en opvoedingsvlak by die gemiddelde mens is. In diť siening van demokrasie, is die goed ingeligte burger die beste waarborg teen magsvergrype van enige deel van die sosiale lewe - polities, ekonomies, militÍr, of geestelik. Ideaal genome beteken dit dat ons by die gemiddelde persoon die kuns van intelligensie, 'n waardering vir kritiese denke en 'n mate van rasionaliteit kweek.

~ Paul Kurtz

Televisie het diktatorskap onmoontlik gemaak, maar demokrasie ondraaglik.

~ Shimon Peres

<< Terug na Onderwerp Lys

South Africa's Top Sites