not logged in

Geregtigheid Aanhalings

<< Terug na Onderwerp Lys


Die oorwinnaar het steeds die gereg aan sy kant.

~ Voltaire

Geregtigheid wat te ver gedryf word, word 'n onreg.

~ Voltaire

Dit is beter om die kans te kry om 'n skuldige te red as 'n onskuldige te veroordeel.

~ Voltaire

Daar is net ťťn ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad.

~ Oscar Wilde

Goeie geloof is die sluitsteen van geregtigheid.

~ Marcus Tullius Cicero

- De Officiis

Geregtigheid skyn met sy eie lig.

~ Marcus Tullius Cicero

- De Officiis

Die hoogste reg is dikwels die hoogste onreg
(Summum ius summa iniuria)

~ Marcus Tullius Cicero

- De Officiis

Ons is slawe van die reg, sodat ons vry kan wees.

~ Marcus Tullius Cicero

- De Officiis

Net die regverdige mens geniet gemoedsrus.

~ Epicurus

MilitÍre geregtigheid staan in verhouding met geregtigheid soos militÍre musiek in verhouding is met musiek.

~ Groucho Marx

Die toepassing van geregtigheid is die standvastigste pilaar van regering.

~ George Washington

- in 'n brief aan Edmund Randolph

Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie.

~ Plato

Die regter moenie jonk wees nie; hy behoort boosheid te geleer ken het, nie vanuit sy eie siel nie, maar deur onlangse en lang waarneming van die aard van boosheid in andere: kennis moet sy gids wees, nie persoonlike ondervinding nie.

~ Plato

- Die Republiek

Ons verdediging lÍ nie in wapenarsenale nie, nog in die wetenskop, nog daarin om ondergronds te gaan. Ons verdediging is in wet en orde.

~ Albert Einstein

Geregtigheid is die waarheid is aksie.

~ Benjamin Disraeli

Wanneer mense suiwer is, is wette van geen nut; wanneer mense korrup is, word wette oortree.

~ Benjamin Disraeli

Geregtigheid weerhou, is ontneemde geregtigheid.

~ Benjamin Disraeli

Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange.

~ George Eliot

- Romola

Van die reg wat met ons gebore is, daarvan is, helaas, nooit sprake.

~ Johann Wolfgang von Goethe

- Faust

Wie die reg en die geduld het, vir hom kom ook die tyd.

~ Johann Wolfgang von Goethe

- Faust

Geregtigheid weerhou, is ontneemde demokrasie.

~ Robert F. Kennedy

Te regverdige reg is 'n suster van die wraak. Vergeefs!

~ Victor Hugo

Prosedeer oor 'n baadjie en hou jou broek klaar vir die onkoste.

~ C.J. Langenhoven

- Ons weg deur die wÍreld, 1913

En vryheid gryp geregtigheid aan die neus.

~ William Shakespeare

- Measure for Measure

Ons leer aan ander
Die wet van bloed en straf, maar dit keer met krag
Op ons terug. Die reg wat alles gelyk
Afweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,
Na ons eie lippe.

~ William Shakespeare

- Macbeth (vertaling deur Eitemal)

Die poging, mťťr as die daad, kan ons
Verdoem.

~ William Shakespeare

- Macbeth (vertaling deur Eitemal)

Raad wat nie verander kan word nie, is slegte raad.

~ Publilius Syrus

- Sententiae

Jy is skuldig aan 'n misdaad as jy nie 'n misdaad straf nie.

~ Publilius Syrus

- Sententiae

As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het.

~ William Hazlitt

Daar is nie 'n ding soos geregtigheid nie - nie binne of buite die hof nie.

~ Clarence Darrow

Is die konsep van geregtigheid as gehoorsaamheid aan eiesoortigheid 'n houdbare konsep?

~ Johan Degenaar

- Voortbestaan in geregtigheid

Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei.

~ Sir Francis Bacon

- Of Revenge

GeseŽnd is diť wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, wnat aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

~ Die Bybel

- Matteus 5:10

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.

~ Die Bybel

- Lukas 6:38

Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.

~ Die Bybel

- Lukas 16:17

Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is.

~ Die Bybel

- Romeine 7:16

Die geboorte van 'n reg beteken altyd die afsterwe van 'n vryheid.

~ Rene Sully-Prudhomme

Geen Hoogheit was het Recht der wetten ooit ontwassen.

~ Joost van den Vondel

- Maria Stuart

Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede.

~ Martin Luther

Die volk moet vir die reg net so hard veg as vir die stadsmuur.

~ Heraclitus

- Fragmente

Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wÍreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis.

~ Carl T. Rowan

Geregtigheid sonder krag is hulpeloos, krag sonder geregtigheid is tiranniek.

~ Blaise Pascal

Moet nooit as 'n reg eis wat jy as 'n guns kan vra nie.

~ John Churton Collins

Die swaard van geregtigheid het geen skede.

~ Joseph de Maistre

Regsgeleerdes is die enigste mense by wie onkundigheid van die wet nie strafbaar is nie.

~ Jeremy Bentham

Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie.

~ Spreekwoorde

- Romeinse spreekwoord

Al vergaan die wÍreld ook, geregtigheid moet voortgaan.

~ Spreekwoorde

- Romeinse spreekwoord

'n Argument is 'n kringloop.

~ Spreekwoorde

- Latynse Spreuk

Gelykheid in ongeregtigheid is geregtigheid.

~ Spreekwoorde

- Egiptiese spreekwoord

Geregtigheid gaan verlore deur onbruik.

~ Spreekwoorde

- Regspreuk

Laat geregtigheid geskied al van die hemel.
(Fiat justitia ruat coelum)

~ Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

Geregtigheid het nie 'n swaard in die hand nodig nie.

~ Juvenalis

- Satires

Die liefde vir geregtigheid is vir die meeste mense niks anders as 'n vrees om onreg te ly nie.

~ Francois de La Rochefoucauld-Liancourt

Elkeen het soveel geregtigheid as wat hy mag het.

~ Baruch de Spinoza

Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal.

~ Justinianus I

Aan niemand sal ons verkoop, aan niemand ontsÍ of vertraag, reg of geregtigheid.

~ Magna Carta

- Klousule 40, 1215

<< Terug na Onderwerp Lys

South Africa's Top Sites