not logged in

Neville Alexander Aanhalings

Ons moet 'n beleid volg en 'n praktyk uitwerk wat die gemeenskaplike in ons samelewing bevorder en beskerm, en terselfdertyd dit wat waardevol is in ons diversiteit eerbiedig....'n "Gariep" -nasie dus, waar die systrome in die hoofstroom saamvloei sonder dat dit ooit deur 'n kommunistiese oorstroming van een of ander stroom oorspoel en uitgewis word...As ons nie in Suid-Afrika 'n kultuur sonder grense kan bevorder nie, dan gaan ons eenvoudig die loopgrawe van toekomstige etniese oorloŽ verdiep.

~ Neville Alexander

- tydens die verkennende gesprek oor 'n saambindende Afrikaanse organisasie, Stellenbosch, 30 November 1996

South Africa's Top Sites